Norske Skogindustrier ASA valgte høsten 2011 å inngå et samarbeid med Nordialog Asker for å forbedre administrasjon av mobiltjenester og leveranse av mobilt utstyr. Våre erfaringer så langt er utelukkende positive, de opptrer effektivt, ryddig og proaktivt til konkurransedyktige priser. Tjenestene fra Nordialog har ført til at vi har bedre oversikt og kontroll med vår mobilportefølje.

Eirik Haarr
Manager Vendors & Services
Global IT

Asker kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver.

TGS provides multi-client geoscience data to oil and gas Exploration and Production companies worldwide.